Wilt u in de toekomst verhuizen naar een huurwoning? Begin op tijd met zoeken

1024 683 maryke

Wilt u later verhuizen naar een (andere) huurwoning? Dan kan het verstandig zijn om u nu al in te schrijven als woningzoekende, zeker als u geen hoge huurprijs kunt betalen. Hoe langer u ingeschreven staat, hoe meer kans u maakt op een sociale huurwoning die voldoet aan uw wensen.

Wilt u een sociale huurwoning, dus een woning met een huurprijs tot maximaal 808,06 euro (2023)? Dan moet u zich hiervoor inschrijven. Dat is nodig als u nu in een eigen huis woont, maar ook als u in een huurwoning woont en naar een andere huurwoning wilt verhuizen. In veel gemeenten worden sociale huurwoningen verhuurd door verschillende woningcorporaties. Het is niet nodig om van iedere corporatie lid te worden. Meestal kunt u via één regionale website zoeken naar een woning.

Alle Drentse woningbouwverenigingen zijn aangesloten bij Thuiskompas.nl.

Inschrijven

In Drenthe kunt u zich gratis inschrijven. Als u bent ingeschreven als woningzoekende, kunt u reageren op de huurwoningen die in de regio worden aangeboden. Wilt u in twee of meer regio’s zoeken, dan moet u zich bij twee of meer websites inschrijven.

U hoeft niet aan bepaalde eisen te voldoen om u te mogen inschrijven. Iedere volwassene met de Nederlandse nationaliteit of met een geldige verblijfsstatus kan zich inschrijven. Bij de inschrijving moet u uw persoonlijke gegevens en uw inkomen invullen. Als u samen met uw partner een woning zoekt, heeft u samen één inschrijving.

Zoeken

Als u bent ingeschreven, kunt u op de website zoeken in het woningaanbod. Bij de meeste websites kunt u uw voorkeuren opslaan in een zoekprofiel. Als u inlogt, ziet u meteen de woningen die aan uw wensen voldoen. Woningen die niet geschikt zijn, krijgt u niet te zien. Op veel websites kunt u aangeven dat u automatisch een e-mail wilt ontvangen als er een geschikte huurwoning vrijkomt.

Als u een interessante woning ziet, kunt u reageren. Bij sommige websites mag u reageren op zoveel woningen als u wilt, bij andere is er een maximum van bijvoorbeeld twee of vijf tegelijk. Meestal krijgt de kandidaat met de langste inschrijfduur een uitnodiging om de woning te bekijken. Hij of zij kan de woning accepteren of weigeren. Als de eerste kandidaat de woning weigert, krijgt nummer twee op de lijst een uitnodiging. Woningzoekenden met urgentie kunnen voorrang krijgen, bijvoorbeeld een oudere die met spoed een aangepaste woning nodig heeft of een gescheiden ouder van minderjarige kinderen.

Weigeren

Bij sommige woningcorporaties heeft het gevolgen als u een aangeboden woning weigert. In sommige regio’s kunt u uw inschrijfduur kwijtraken na twee weigeringen in twee jaar. In andere regio’s kunt u na vijf weigeringen voor een bepaalde periode niet meer reageren op huurwoningen die worden aangeboden. Maar er zijn ook regio’s waar een weigering nooit gevolgen heeft. Hoe hoger de woningnood in een regio is, hoe groter de gevolgen van een weigering. Let op: als u niet ingaat op de uitnodiging voor een bezichtiging, kan dit ook gezien worden als een weigering.

Inkomensgrens

Als u een sociale huurwoning wilt, mag u niet te veel verdienen. Het maximale jaarinkomen voor een sociale huurwoning is 48.625 euro voor een (echt)paar en 44.035 euro voor een alleenstaande (2023). Verdient u meer, dan kunt u alleen een vrijesectorwoning toegewezen krijgen. In veel regio’s is een inschrijving niet verplicht om te kunnen reageren op een vrijesectorwoning.

Verdient u nu te veel voor een sociale huurwoning, maar verwacht u dat uw inkomen daalt onder de inkomensgrens als u met pensioen bent? Dan kunt u zich toch al voor uw AOW-leeftijd inschrijven als woningzoekende. U bouwt dan inschrijfduur op, zodat u meer kans heeft op een sociale huurwoning als uw inkomen is gedaald.

Voor de duurste sociale huurwoningen is er ook een minimum inkomenseis. Woningcorporaties mogen deze woningen niet toewijzen aan woningzoekenden met een laag inkomen. Als u AOW ontvangt en vermogen heeft, geldt voor u een uitzondering. U mag dan uw vermogen laten meetellen om naar een duurdere sociale huurwoning te verhuizen. Uw vermogen moet dan hoger zijn dan 127.582 euro voor een alleenstaande of 161.329 euro voor een (echt)paar (2023).

Binding met de gemeente

Wilt u een sociale huurwoning? Dan moet u in sommige gemeenten aantonen dat u een economische of maatschappelijke binding heeft. Een voorbeeld van een economische binding is dat u in de gemeente werkt of een studie volgt. Een maatschappelijke binding heeft u bijvoorbeeld als u vroeger in een gemeente heeft gewoond.

Wachttijden

Bijna overal in Nederland is de vraag naar een sociale huurwoning groter dan het aanbod. Als u reageert op een sociale huurwoning, doet u dat meestal samen met veel andere woningzoekenden die ook aan de eisen voldoen. Meestal wijst de woningcorporatie een sociale huurwoning toe aan de woningzoekende met de langste inschrijfduur. Woningzoekenden met een kortere inschrijfduur moeten wachten. Hoe lang die wachttijd is, verschilt sterk per regio en hangt ook af van uw eigen wensen. In de grote steden kan de wachttijd oplopen tot meer dan tien jaar, in landelijke gebieden zijn woningzoekenden veel sneller aan de beurt. Op de meeste websites kunt u zien hoeveel inschrijfduur een kandidaat had bij een woning die pas geleden is toegewezen. Zo kunt u inschatten hoelang de wachttijd is.

Sommige woningcorporaties wijzen een klein deel van hun woningen op een andere manier toe, bijvoorbeeld via een loting of naar de kandidaat die als eerste reageerde. Bij deze corporaties kan zoeken naar een sociale huurwoning dus al vanaf dag één zinvol zijn.

Seniorenwoning

Veel woningcorporaties hebben speciale seniorenwoningen. Hiervoor moet u een bepaalde leeftijd hebben. Deze leeftijd staat vermeld bij de woningen. Woonzorg Nederland, een grote verhuurder van seniorenwoningen, werkt samen met de meeste websites voor woningtoewijzing. Bij sommige woongebouwen van Woonzorg Nederland kunt u zich ook op de wachtlijst van het gebouw laten zetten.

Ruilen

Soms vindt u sneller een woning als u uw woning ruilt. U moet zelf een ruilkandidaat vinden, bijvoorbeeld via internet. Beide huurders moeten aan de eisen van hun nieuwe woning voldoen en beide verhuurders moeten met de ruil akkoord gaan. De regels verschillen per corporatie. In regio’s met grote woningnood en lange wachtlijsten kunnen de regels strenger zijn. Een koopwoning ruilen voor een sociale huurwoning is meestal niet mogelijk.

Huurwoning overnemen

Het is niet mogelijk om een huurhuis over te nemen van iemand die u kent, bijvoorbeeld van uw ouders als zij overlijden of naar een verzorgingshuis gaan. Alleen als u zelf al in het huis woont en medehuurder bent, kunt u in het huis blijven wonen.

Vrije sector

Als u geen recht heeft op een sociale huurwoning, kunt u een vrijesectorwoning huren. Veel woningcorporaties bieden deze woningen aan, er zijn internetsites voor vrijesectorwoningen en ook makelaars bemiddelen in vrijesectorhuurwoningen.

Dit artikel is afkomstig van IkWoonLeefZorg.
Dit platform is een initiatief van Rabobank en Interpolis.

Op deze website wordt van cookies gebruik gemaakt. Verdere informatie hierover kunt u vinden in ons privacystatement. U wordt hierbij verzocht om kenbaar te maken dat u met het gebruik van cookies instemt.
Privacy