seniorenmakelaar Lang zult u wonen

De veranderende bevolkingssamenstelling in Drenthe brengt uitdagingen met zich mee

1024 683 maryke

De afgelopen jaren heeft de bevolkingssamenstelling in Drenthe aanzienlijke veranderingen ondergaan. Het percentage jongeren is in het afgelopen decennium afgenomen, wat wordt aangeduid als ontgroening, terwijl het aandeel 65-plussers juist is toegenomen, wat wijst op vergrijzing. Daarnaast is het aantal eenpersoonshuishoudens gestegen. Deze verschuivingen in de bevolking brengen diverse uitdagingen met zich mee.

In de afgelopen 10 jaar daalde in Drenthe het aandeel jongeren (onder de 20 jaar) licht (van 23,5% naar 21%). Het aandeel ouderen (65 jaar en ouder) steeg in diezelfde periode van bijna 18% naar bijna 24%. (Bron: Trendbureau Drenthe)

De komende jaren staan er aanzienlijke uitdagingen voor de provincie Drenthe op het spel, met een specifieke impact op ouderen. Veranderingen in de bevolking, zoals vergrijzing en ontgroening, beïnvloeden verschillende aspecten van ons welzijn, waaronder huisvesting, gezondheidszorg, onderwijs en werk.

Een kritiek aandachtspunt is de toenemende druk op het zorgstelsel, waar het groeiende aantal ouderen leidt tot een stijgende zorgvraag, terwijl een vergrijzende beroepsbevolking resulteert in een afname van zorgmedewerkers. Dit kan resulteren in langere wachttijden voor benodigde zorg.

Daarnaast neemt de behoefte aan mantelzorg toe in de komende jaren, deels als reactie op tekorten in formele zorg en ter ondersteuning van het streven naar langer zelfstandig thuis wonen. Echter, deze groei in mantelzorg kan gevolgen hebben voor het dagelijks leven van ouderen, zoals verminderde vrije tijd of beslissingen om minder te werken, wat druk kan uitoefenen op de arbeidsmarkt.

Bovendien zien we een stijgend tekort aan geschikte woningen, mede door een groeiend aantal eenpersoonshuishoudens en de veranderende behoeften van ouderen die hun verblijf thuis willen verlengen. Dit kan leiden tot een gebrek aan passende woningen, waarbij sommigen genoodzaakt zijn te wonen in huizen die niet volledig voldoen aan hun behoeften.

Deze uitdagingen hebben directe invloed op het welzijn en de levensstijl van ouderen, benadrukken het belang van collectieve inspanningen om gezamenlijk oplossingen te vinden. Bestuurders en beleidsmakers in Drenthe gaan de komende jaren daarom een breed palet aan kansen en oplossingsrichtingen aanwenden om deze diverse uitdagingen het hoofd te bieden.

In dit artikel (dat de basis is van bovenstaand artikel) vindt u meer informatie en opgaves aan bestuurders en beleidsmakers.

Op deze website wordt van cookies gebruik gemaakt. Verdere informatie hierover kunt u vinden in ons privacystatement. U wordt hierbij verzocht om kenbaar te maken dat u met het gebruik van cookies instemt.
Privacy