Raad van ouderen Coen van den Heuvel

Coen van den Heuvel: “Met en niet over ouderen praten”

1024 683 maryke

Waar woont u als u 80 bent? Het is één van de vragen die centraal staat tijdens het symposium ‘Wonen en ouder worden’ in het provinciehuis in Assen. Op vrijdag 14 april zijn daar verschillende workshops en komen natuurlijk diverse senioren aan het woord. Eén van hen is Coen van den Heuvel (74.). Als lid van de Raad van Ouderen vertelt hij meer over het advies van de raad aan het ministerie en deelt hij zijn eigen ervaringen.

“Als je gepensioneerd bent, verandert je hele maatschappelijke positie”, vertelt Coen van den Heuvel. “De gelijkwaardigheid is verdwenen. Het beeld van ouderen is niet altijd positief, soms worden we zelfs als zielig gezien. Het is één van de oorzaken waardoor er soms niet met, maar over ons gesproken wordt. Jammer, want veel ouderen – waaronder ik – zijn vitaal en zeker levenslustig.”

Raad van Ouderen

Daarom trad Van den Heuvel toe tot de Raad van Ouderen, een raad die (on)gevraagd advies geeft aan het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Hij was actief betrokken bij het meest recente advies dat de raad uitbracht: ‘Zorgen om de ouderenzorg’. De raad heeft ervoor gekozen om daarin de focus te leggen op ouderen boven de 80 die extra kwetsbaar zijn. Van den Heuvel is ook actief betrokken bij het Ouderennetwerk Groningen/Friesland van Platform Pouwer.

De ministeries in Den Haag zijn geen onbekend terrein voor Van den Heuvel. Hij heeft namelijk jarenlang voor meerdere ministeries gewerkt en is voorzitter van Europol geweest. “Ik weet dus een beetje hoe het gaat in Den Haag. Die kennis en ervaring probeer ik nu in te zetten”, legt hij uit. “Voor Den Haag bestaat Nederland vaak uit Noord- en Zuid-Holland. Daar heb ik zelf ook aan meegedaan. Maar je kunt bijvoorbeeld Drenthe niet vergelijken met de Randstad. In Drenthe is de afstand tot bijvoorbeeld bepaalde faciliteiten en zorg groter.”

Wonen en ouder worden

Natuurlijk zet de Raad van Ouderen zich ook in voor het thema ‘Wonen en ouder worden’. Tijdens het symposium zal Van den Heuvel hier dieper op ingaan. “De ontwikkelingen op de woningmarkt zorgen voor problemen voor ouderen. Veel kapitaal zit in stenen en de inkomens zijn na pensionering laag. Dat maakt deze groep van senioren financieel heel kwetsbaar.”

Eén van de andere punten waar Van den Heuvel het over gaat hebben is het verdwijnen van verzorgingstehuizen. “Als iemand niet meer thuis kan wonen, zou hij of zij uiteindelijk in aanmerking moeten komen voor een aangepaste woonvoorziening met zorg. Dat waren vroeger de verzorgingstehuizen, maar die zijn wegbezuinigd. De instroomdrempel van verpleeghuizen is zo hoog dat mensen tussen wal en schip dreigen te vallen”, vertelt hij. Als voorbeeld geeft hij mee: “Als een partner geplaatst wordt, kunnen echtparen vaak niet samenblijven. Helaas gebeurt het regelmatig dat iemand in een verpleeghuis kilometers verderop wordt geplaatst, terwijl de achterblijver geen gebruik kan maken van het openbaar vervoer. Dan gaan er dus twee ouderen ten onder aan verdriet en eenzaamheid. We willen zo lang mogelijk zelfstandig blijven wonen, maar tegelijk neemt het aantal alleenstaanden toe. Dat zorgt voor eenzaamheid.”

‘Verzorgingstehuis nieuwe stijl’

Volgens Van den Heuvel zit er maar één ding op; op zoek gaan naar andere woonvormen. “Denk aan een verzorgingstehuis nieuwe stijl. Waarin we kijken naar hoe we het meest efficiënt zorg kunnen leveren.” Tijdens het symposium vertelt hij hier meer over, net als over zijn eigen woonsituatie. Van den Heuvel heeft namelijk samen met zijn vrouw en twee andere echtparen een woning laten bouwen. “Iedereen heeft zijn eigen appartement en we leven apart. Maar als er wat is, staan we voor elkaar klaar.”

Dat wil de spreker dan ook graag meegeven: “Door alles wat er nu gebeurt lijkt veel ongrijpbaar. Maar dat is het niet. De regie moet weer meer lokaal komen te liggen. En zorg dat je gehoord wordt. Blijf dat altijd eisen.”

Aanmelden

Bent u erbij op vrijdag 14 april in het provinciehuis in Assen? Voor meer informatie over het symposium en om u aan te melden klikt u op onderstaande button.

Op deze website wordt van cookies gebruik gemaakt. Verdere informatie hierover kunt u vinden in ons privacystatement. U wordt hierbij verzocht om kenbaar te maken dat u met het gebruik van cookies instemt.
Privacy