Symposium Wonen en ouder worden Drenthe

Workshops Symposium 14 april

1024 683 maryke

Hoe wilt u later wonen, en wat is daarvoor nodig? Daarover gaan Platform Pouwer, het ZIF, Lang Zult u Wonen en de Provincie Drenthe op 14 april met u in gesprek! Het perspectief van de ouder wordende inwoners van Drenthe staat dan centraal. Wat hebben zij nodig om invloed en regie te houden over hun woontoekomst?

Workshops 14 april

#1 Positieve Gezondheid in de fysieke leefomgeving

‘Wat beweegt ouderen?’ is de vraag die centraal stond bij het project dat Platform Pouwer en Adema Architecten uitvoerden in de wijk Lootuinen in Coevorden. Met dit project zijn de leef- en systeemwereld rond gezondheidsbevordering dichter bij elkaar gebracht. Samen met inwoners werd er vormgegeven aan Positieve Gezondheid in hun fysieke leefomgeving. Hoe gaat dat in zijn werk? Daarover komt u alles te weten tijdens deze workshop!

#2 Platform Pouwer – ouderenparticipatie en beleidsbeïnvloeding

Ouderenparticipatie is hét thema binnen Platform Pouwer. Hoe kunt u als oudere een bijdrage leveren en daarmee invloed uitoefenen op beleid dat impact op u heeft? Tijdens deze workshops leert u daar meer over, aan de hand van een mooi voorbeeld ingebracht door twee actieve ouderen uit het Ouderennetwerk Drenthe/Overijssel van Platform Pouwer. Daarnaast wordt het belang van de inzet van ervaringskennis benadrukt!

#3 Wonen in palliatieve levensfase i.s.m. netwerk palliatieve zorg

In de workshop over palliatieve zorg & wonen gaan we samen in gesprek over de laatste levensfase. Waarom is het belangrijk om op tijd na te denken en te praten over onze laatste levensfase? Wat is daarvoor een goed moment, en met wie? Of is dit onderwerp nog taboe? Welke invloed heeft wonen op het ervaren van uw kwaliteit van leven? Neem deel aan deze workshop om hierover samen ideeën uit te wisselen!

#4 Wat betekent energiearmoede voor u?

Energiearmoede: steeds meer ouderen krijgen er mee te maken. Vanuit de overheid, gemeenten en woningcorporaties worden er diverse maatregelen, acties en diensten opgezet om energiearmoede tegen te gaan. Tijdens deze workshop komt u meer te weten over wat er al gebeurt en mogelijk is. Maar zijn deze interventies wel voldoende en effectief voor ouderen? Hierover gaat Marcel van Dijk van Woningcorporatie Actium graag met u in gesprek!

#5 GeWoonthuis met slimme oplossingen.

Hoe blijf je zo lang mogelijk met plezier wonen waar je woont? Thuistechnologie kan nu, maar ook in de toekomst, zorgen voor meer comfort en veiligheid. In deze workshop neemt Espria Ledenvereniging, wegwijzer in wonen, zorg en welzijn, je mee in de wereld van Thuistechnologie. Aan de hand van het GeWoonthuisgesprek krijg je een kijkje in je eigen woning en leer je wat mogelijk slimme oplossingen zijn op gebied van brand- en valveiligheid.

#6 Thuistechnologie

In deze workshop wordt ingegaan op hoe bewoners worden geïnformeerd en betrokken bij domotica- toepassingen die hen kunnen helpen bij het langer thuis kunnen blijven wonen. Domotica is meer dan zorg. Het gaat vooral om toepassingen voordat zorg echt in beeld kom rond bv. valpreventie, robotstofzuiger, deurbel, gordijn, verlichting etc. Dirk Boom en Geert Pijlman, zijn inwoner van Vledder en begeleiden de workshop. Ze hebben gemerkt dat het best lastig is inwoners te bereiken en zoeken daarin nieuwe wegen. Ze werken ook samen met het Drenthecollege, de opleiding zorg/ welzijn; 4e jaars verpleegkunde.

#7 Inwonersinitiatief Grolloo Zorgt

Kun je participeren in bewonersinitiatieven als gelijkwaardige partners in de keten van zorg en welzijn? Waar liggen de grenzen bij de inzet van vrijwilligers? “Een leven lang met plezier in Grolloo wonen”, hoe mooi is dat?! Hierover en over hun ervaringen gaat de workshop van Siny Vink en Roelof Dilling namens Grolloo Zorgt.

Op deze website wordt van cookies gebruik gemaakt. Verdere informatie hierover kunt u vinden in ons privacystatement. U wordt hierbij verzocht om kenbaar te maken dat u met het gebruik van cookies instemt.
Privacy