Thuisscan lang zult u wonen

Welke stappen moet u zetten als thuiswonen niet langer gaat

1024 683 maryke

Zorgt u voor uw thuiswonende vader of moeder en vraagt u zich af of thuis wonen nog wel gaat? Misschien is dat moment aangebroken. Bijvoorbeeld omdat uw moeder niet meer zelfstandig naar de wc kan? Of omdat uw alleenstaande vader niet meer zonder hulp uit zijn stoel overeind kan komen. Wat kunt u dan doen?

Stap 1: Thuiszorg of wijkverpleging inschakelen

Waarschijnlijk heeft de persoon voor wie u zorgt al thuiszorg. Zo niet, regel dit dat snel. Voor thuiszorg of wijkverpleging heeft u geen zorgindicatie nodig. U heeft ook geen verwijzing van de huisarts nodig. Wel kan uw huisarts u helpen om een geschikte thuiszorgorganisatie te vinden bij u in de buurt. En anders kan uw gemeente u daarover adviseren. In een persoonlijk gesprek beoordeelt de wijkverpleegkundige of uw naaste verpleging en verzorging thuis kan krijgen. Daarna bekijkt u met elkaar welke zorg nodig is en stelt de wijkverpleegkundige een zorgplan op. Uw zorgverzekeraar vergoedt deze zorg, ook een eigen bijdrage is niet nodig. U leest er meer over in Hoe regel ik wijkverpleging?

Stap 2: De indicatie voor het verpleeghuis aanvragen

Waarschijnlijk is nu ook het moment aangebroken om een indicatie aan te vragen voor verpleeghuiszorg. De huisarts of wijkverpleegkundige kan deze indicatie aanvragen bij het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ). Een medewerker van het CIZ komt met uw vader of moeder praten, u mag daar als mantelzorger bij zijn. Daarna wordt vastgesteld of uw vader of moeder wel of geen indicatie krijgt en hoe zwaar die indicatie is. U leest er meer over in Hoe regel ik de opname in het verpleeghuis?

Stap 3: De zorgindicatie gebruiken om zorg te regelen

Als u een zorgindicatie heeft ontvangen kunt u op zoek gaan naar een verpleeghuis, verpleeghuiszorg thuis regelen of verpleeghuiszorg aanvragen via een persoonsgebonden budget (PGB).

Als uw vader of moeder een indicatie vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz) heeft, kunt u samen op zoek naar een verpleeghuis. Als het verpleeghuis van uw voorkeur geen plek heeft, kan uw vader of moeder misschien in een ander verpleeghuis terecht. Anders komt hij of zij op de wachtlijst. Het verpleeghuis of de zorgorganisatie stelt samen met u of uw naaste de wachtstatus vast. U leest hierover meer in Wachten op een plek in het verpleeghuis, dit moet u weten.

U kunt ook verpleeghuiszorg thuis krijgen, maar alleen als de kosten niet hoger zijn dan bij een verblijf in het verpleeghuis. U leest er meer over in Hoe regel ik 24-uurszorg thuis?

Wilt u zelf bepalen wie u zorg gaat verlenen en dat ook zelf organiseren? Dan vraagt u bij het zorgkantoor een persoonsgebonden budget aan voor langdurige zorg (pgb-Wlz). Het zorgkantoor bekijkt in uw indicatie welke zorg nodig is en of uw naaste aan de eisen voldoet om voor een pgb in aanmerking te komen. U leest hierover meer in Alles over het persoonsgebonden budget.

Stap 4: Dit kunt u doen als u geen indicatie krijgt

 • Thuiszorg en thuishulp inschakelen

  Zonder indicatie moet u het als familie doen met de thuiszorg en de thuishulp, bijvoorbeeld een huishoudelijke hulp via de gemeente. Vanuit de Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning) geeft de gemeente ook andere vormen van ondersteuning, zoals hulp bij de administratie of een plek in de dagopvang. U leest er meer over in Hulp nodig? Dit kan de gemeente voor u doen.

 • Hulp via een persoonsgebonden budget regelen

  U kunt de gemeente ook vragen om een persoonsgebonden budget vanuit de Wmo. U organiseert de hulp dan zelf en u kunt zelf kiezen wie u inhuurt. U leest er meer over in Alles over het persoonsgebonden budget.

 • Eigen netwerk en vrijwilligers inzetten

  Zoek in uw eigen netwerk naar hulp. Vrienden en familieleden willen waarschijnlijk graag helpen, als u hierom vraagt. Doet iedereen al wat hij of zij kan, maar heeft u toch meer hulp nodig? Dan kunt u vrijwilligers vragen om u te helpen. U kunt hiervoor bijvoorbeeld terecht bij het Steunpunt Mantelzorg in uw gemeente of een plaatselijke vrijwilligersorganisatie. U leest meer hierover in Mantelzorg loslaten, hoe doet u dat?

 • Particuliere hulp

  Particuliere zorgbureaus bieden veel soorten hulp en diensten aan, zoals hulp in de huishouding, thuisverpleging of hulp na een operatie. Soms is een vergoeding van de kosten mogelijk. U leest meer hierover in Wat is particuliere hulp of zorg?

 • Particulier verpleeghuis

  U kunt op zoek gaan naar een particulier verpleeghuis. Daarvoor heeft u geen indicatie nodig. Iemand kan er altijd terecht, eventueel samen met zijn of haar partner. De kosten voor wonen en zorg moet u zelf betalen. Die zijn veel hoger dan de eigen bijdrage voor een regulier verpleeghuis. U leest hierover meer in Hoe regel ik een particulier verpleeghuis?

 • Wonen met zorg

  Als zelfstandig wonen een probleem wordt, kunt u ook op zoek gaan naar een woning waar zorg dichtbij is. U heeft er geen indicatie voor langdurige zorg voor nodig. Deze woonvorm lijkt op het vroegere verzorgingshuis. U leest er meer over in Het verzorgingshuis nieuwe stijl.

 • Verhuizen of woning aanpassen

  Er zijn veel woonvormen voor senioren, maar er zijn ook allerlei manieren om een huis veilig en comfortabel te maken.

 • Wonen in een mantelzorgwoning

  Als u de ruimte heeft bij uw woning, kunt u in de tuin een tijdelijke mantelzorgwoning laten neerzetten. U leest er hier meer over Hoe regel ik een mantelzorgwoning?

Dit artikel is afkomstig vanĀ IkWoonLeefZorg.
Dit platform is een initiatief van Rabobank en Interpolis.

Op deze website wordt van cookies gebruik gemaakt. Verdere informatie hierover kunt u vinden in ons privacystatement. U wordt hierbij verzocht om kenbaar te maken dat u met het gebruik van cookies instemt.
Privacy